§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep opatrunek.eu jest własnością RM Consumer Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Obornicka 227 H, 60-650 Poznań, WIELKOPOLSKIE wpisanej do KRS pod numerem 0000397966. NIP: 7773220747, REGON: 301938070. Adres do korespondencji RM Consumer, Obornicka 227 H, 60-650 Poznań. Telefon: 61 610 22 59. Adres email: sklep@opatrunek.eu

Aby móc skorzystać z serwisu użytkownik powinien posiadać komputer, łącze internetowe, założoną skrzynkę mailową oraz aktualną przeglądarkę internetową. Wygląd sklepu może się różnić w zależności od rozdzielczości użytkownika i przeglądarki internetowej.

Regulamin skierowany jest do wszystkich odwiedzających witrynę opatrunek.eu.

Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, nie mniej wymagana w celu zarejestrowania konta i złożenia zamówienia.

Informacje znajdujące się w sklepie stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, kierowane przez inkontynencja.eu do Użytkowników, a nie ofertę w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 2 Usługi świadczone przez opatrunek.eu

1. Zakładanie konta. Do założenia konta, a w późniejszym czasie realizacji zamówienia wymagamy jedynie danych niezbędnych do świadczenia usług:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu

e) dane do wysyłki

e) hasło dostępu do Serwisu (hasło powinno być trudne do odgadnięcia)

1.1. Aby dokończyć rejestrację, należy zaakceptować niniejszy regulamin w odpowiednim polu.

1.2. Po utworzeniu konta użytkownik otrzymuje dostęp do następujących funkcjonalności:

a) wgląd oraz możliwość ich modyfikacji własnych danych wymienionych w ust. 1

b)  sprawdzanie historii dokonanych zakupów,

c)  sprawdzanie statusu dokonanych zakupów.

1.3. W każdym momencie właściciel konta może poprzez kontakt mailowy poprosić o jego usunięcie. Skutkuje do skasowaniem danych tam znajdujących się za wyjątkiem historii zamówień.

2. Użytkownik może składać zamówienia na produkty przez 24 godziny na dobę za wyjątkiem przerw technicznych w sklepie. Aby złożyć zamówienie użytkownik musi:

 2.1. Zalogować się na swoje konto, dodać produkty do koszyka, a następnie przejść do realizacji zamówienia. Podczas realizacji zamówienia użytkownik będzie zmuszony podać dane niezbędne do wysyłki wraz ze sposobem dostawy oraz zapłaty. Podczas dokonywania płatności zostanie przekierowany na stronę operatora płatności w celu finalizacji transakcji. Wysyłka produktu następuje do 24 godzin od momentu zaksięgowania płatności.

2.2. Przez złożenie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży między użytkownikiem sklepu, a sklepem opatrunek.eu.

2.3. Zamówienia można dokonywać bez zakładania konta – jako gość.

2.4. Zamówienia można dokonywać poprzez kontakt z naszą obsługą w godzinach 8 do 16. Obsługa zapyta o potrzebne dane i stworzy zamówienie w systemie oraz poinformuje o kolejnych krokach. Jest to jedyna droga na złożenie zamówienia wykorzystując wniosek na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

2.5. Nasza obsługa każdorazowo weryfikuje wnioski na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

3. Subskrypcja newslettera następuje po zaznaczeniu dedykowanego, dodatkowego pola lub poprzez formularz na stronie i jest całkowicie dobrowolna. W celu anulowania subskrypcji należy wysłać nam prośbę na adres sklep@opatrunek.eu. Newsletter. będzie służył do przesyłania przez sklep informacji dotyczących promocji i nowości, informacji handlowych i marketingowych. 

4. Kontakt użytkownika ze sklepem może odbywać się przy pomocy jednej z 3 metod: live chat, mailowo – sklep@opatrunek.eu oraz pod numerem telefonu – +48616102000

§ 3 Sposoby i terminy płatności

1. Operatorem płatności sklepu opatrunek.eu jest Elavon, właściciel bramki tpay, oferujemy następujące formy płatności:

a. płatności z góry poprzez operatora płatności;

b. płatność pobraniowa;

c. płatności w terminalu operatora płatności przy odbiorze;

d. gotówka przy odbiorze osobistym.

2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Użytkownika za pośrednictwem upoważnionych serwisów, a zwrot środków następuje tą samą drogą co płatność, chyba że sklep i kupujący zdecydują inaczej.

3. Płatności z gówy muszą zostać zaksięgowane w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, w przeciwnym razie zostają anulowane. Anulowanie może również nastąpić przez samego użytkownika, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.

§ 4 Koszty, sposoby i terminy dostawy

1. Realizujemy tylko zamówienia z dostawą na terenie Polski. Jeżeli zależy Ci na wysyłce za granicę Polski skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

2. Koszt przesyłki jest widoczny w procesie realizacji zamówienia i może różnić się w zależności od zamówienia, czy przewoźnika.

3. Zamówienia dokonane do godziny 13 z reguły wysyłamy w tym samym dniu, a najpóźniej 24 godziny od zaksięgowania płatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie powstałe przez przewoźnika.

§ 5 Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w Serwisie w związku z korzystaniem z Usług jest RM Consumer Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Obornicka 227 H, 60-650 Poznań, WIELKOPOLSKIE wpisanej do KRS pod numerem 0000397966. NIP: 7773220747, REGON: 301938070. Adres do korespondencji RM Consumer, Obornicka 227 H, 60-650 Poznań. Telefon: 61 610 22 59. Adres email: sklep@opatrunek.eu

2. Opatrunek.eu wykorzystuje dane osobowe, na potrzeby działalności opisanej w niniejszym regulaminie. Użytkownicy akceptują pliki cookies tzw. ciasteczka na potrzeby:

a)  zapamiętania konfiguracji,

b)  utrzymania sesji Użytkownika,

c)  tworzenia anonimowych statystyk,

d)  optymalizacji i zwiększenia jakości usług,

e)  zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.

3. Cookies służą również do zbudowania profilu użytkownika, który umożliwia lepsze dopasowania podpowiedzi produktów.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, jednak konieczne dla realizacji wskazanych w Regulaminie celów.

5. Dane osobowe użytkownikó serwisu są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia z dnia 18 lipca 2002 r.

§ 6 Warunki korzystania z Serwisu

Każdy użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób zgodny z prawem, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Łamanie tych zasad może skutkować usunięciem konta.

§ 7 Reklamacje

Sklep inkontynencja.eu powinien zostać niezwłocznie poinformowany przez użytkownika o nieprawidłowości dotyczącej funkcjonowania sklepu lub zakupionego produktu.

Sklep opatrunek.eu natomiast ma w swoim obowiązku dostarczyć produkt wolny od wad. W przypadku stwierdzenia niezgodności, użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć, gdy produkty są:

a) niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem,

b) niemające właściwości, które Produkty powinny mieć ze względu na ich przeznaczenie lub wynikające z okoliczności,

c) niemające właściwości, o ile opis Produktu zawierał taką informację,

d) nienadające się do celu wskazanego na stronie danego Produktu, o ile opis Produktu zawierał taką informację.

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na użytkownika w chwili jego wydania. Za wydanie produktu uznaje się jego powierzenie przez sklep opatrunek.eu przewoźnikowi.

Reklamacje można składać w formie pisemnej na adres RM Consumer, Obornicka 227 H, 60-650 Poznań, lub mailowo na adres sklep@opatrunek.eu.

Składając reklamację użytkownik zobowiązany jest określić:

a) dane kontaktowe – imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu

b) termin dostawy produktu

c) określenie nieprawidłowości w produkcie oraz okoliczności jej stwierdzenia

d) określenie żądania reklamacyjnego

e) numer konta bankowego użytkownika

Termin rozpatrzenia reklamacji przez sklep opatrunek,eu wynosi 14 dni roboczych.

Odpowiedź z decyzją zostanie wysłana na dane kontaktowe użytkownika wpisane we wniosku reklamacyjnym.

W sytuacji, gdy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie sklep opatrunek.eu podejmie odpowiednie kroki:

a) w pierwszej kolejności wymieni reklamowany produkt lub usunie wadę, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów,

b) w razie braku części zamówienia, uzupełni je o wysyłkę brakujących pozycji

c) w przypadku, gdy punkty a i b nie są możliwe lub są utrudnione, sklep opatrunek.eu poinformuje o tym użytkownika i poprosi o odesłanie produktów, następnie po ich otrzymaniu zwróci użytkownikowi cenę zakupu produktów

Prawo do reklamacji przysługuje przez dwa lata od momentu otrzymania produktów.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule reklamacje składane przez Konsumentów, a dotyczące niezgodności Produktów z Zamówieniem, rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 8 Polityka zwrotów

Każdemu konsumentowi, który zawiera umowę na odległość przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia, bez podawania przyczyny.

Klient może złożyć oświadczenie w formie pisemnej na adres Obornicka 227/H1, 60-650 Poznań lub na adres mailowy sklep@opatrunek.eu.

W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

Opatrunek.eu zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż do 14 dni od momentu otrzymania zwróconego produktu, zwrócić pełną kwotę z zawartej umowy łącznie z najtańszym, oferowanym kosztem dostawy.

Zwrot płatności odbywa się przy użyciu tej samej metody, którą nastąpiła zapłata za towar, chyba że konsument i sklep wspólnie ustalą inaczej.

Zwrot produktu przez kupującego odbywa się na adres Obornicka 227/H1, 60-650 Poznań, najpóźniej w 14 dni od potwierdzenia przez sklep przyjęcia oświadczenia.

Zwrócony produkt nie może nosić na sobie śladów użytkowania. W przypadku produktów jednorazowych, opakowanie producenta nie może zostać otwarte.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy zamówione produkty  zostały spersonalizowane lub zamówione specjalnie dla klienta.

§ 9 Postanowienia końcowe. 

1. Regulamin jest cały czas dostępny w stopce sklepu. opatrunek.eu zastrzega sobie prawo do edycji treści regulaminu bez efektów merytorycznych. W przypadku zmian merytorycznych przez 14 dni od momentu wprowadzenia zmian informacja o nich będzie wyświetlana na głównej stronie serwisu, a użytkownicy mają prawo nie kontynuować użytkowania sklepu.

2. Informacje handlowe zawarte w sklepie opatrunek.eu nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec sklepu opatrunek.eu.

Sklep opatrunek.eu świadczy usługi z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za:

a) dane niepoprawnie wprowadzone przez użytkownika

b) akcje powstałe w wyniku dostępu do konta osób trzecich

c) szkody powstałe w następstwie przerwy lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, zaistniałych z przyczyn od niego niezależnych.

3. Sklep opatrunek.eu zastrzega sobie prawo do:

a) rozbudowy lub konserwacji sklepu w trybie, w którym sklep jest niedostępny dla użytkowników

b) sporadycznych, przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyny;

c) zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości sklepu;

d) do zaprzestania świadczenia Usług i likwidacji Konta, jeżeli Użytkownik w sposób rażący lub uporczywy:

– dopuszcza się działań, które mogą utrudniać lub destabilizować pracę Serwisu;

– narusza prawnie chronione interesy sklepu opatrunek.eu,

– nie stosuje się do założeń regulaminu,

– wykorzystuje sklep aby promować swoje interesy.

4. Treści, zdjęcia i materiały publikowane w sklepie podlegają ochronie prawami autorskimi. 

Jeżeli pojawią się sprawy nieuregulowane tym regulaminem, zastosowanie mają wówczas przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.