Opatrunki specjalistyczne

Nowoczesne opatrunki specjalistyczne to materiały przeznaczone do zastosowania przy konkretnym typie ran i schorzeń. Tradycyjne gazy, gaziki, kompresy, opaski dziane i bandaże elastyczne chronią ranę i utrzymują zaaplikowane środki do odkażania i gojenia. Opatrunki do zadań specjalnych zawierają rozmaite substancje lub wykorzystują procesy fizykochemiczne, by przeciwdziałać skutkom infekcji czy niekorzystnych zmian chorobowych. Wykorzystuje się je do leczenia: