Pieluchomajtki

Podstawowym środkiem higienicznym w opiece nad osobami dorosłymi dotkniętymi średnią, ciężką lub bardzo ciężką inkontynencją są pieluchomajtki. Często schorzenia związane z nietrzymaniem moczu i kału współwystępują z innymi chorobami obłożnymi. Utrzymanie chorych w dobrym stanie higienicznym wymaga używania funkcjonalnych i skutecznych środków wspierających. Odpowiednio dobrane pod kątem rozmiaru i chłonności pieluchomajtki dla dorosłych są niezbędnym wyposażeniem w miejscu przebywania chorego. W wielu przypadkach pampersy dla dorosłych podlegają refundacji. Można się o nią starać, jeśli potrzebująca ich osoba jest ubezpieczona, a nietrzymanie kału lub moczu jest spowodowane lub współwystępuje m. in. z:

  • chorobą nowotworową,
  • upośledzeniem umysłowym,
  • chorobą układu nerwowego,
  • uszkodzeniem układu pokarmowego lub dróg moczowych,
  • wadami rozwojowymi.