Materiały opatrunkowe

Skuteczne i szybkie gojenie się ran wspomagają odpowiednio dobrane materiały opatrunkowe. Urazy tkanek mają różne przyczyny i stopień zaawansowania. Sam proces gojenia przebiega inaczej w zależności od zidentyfikowanej rany. Aby wybrać właściwe środki opatrunkowe z naszego sklepu online, należy ocenić uraz pod kątem:

  • typu,
  • lokalizacji na ciele,
  • rozległości,
  • stanu i rodzaju zagrożenia.