Przeznaczenie materiału opatrunkowego zależy nie tylko od aktywnej substancji, która styka się z powierzchnią rany. Decyduje o nim również materiał nośny – opatrunki siatkowe należą do najczęściej stosowanych. Te nowoczesne środki o strukturze siatki wykonuje się m. in. z:

  • poliamidu
  • silikonu
  • tiulu
  • dzianin naturalnych